Dit verandert er per 1 januari 2024 in de zorg:

Dit verandert er per 1 januari 2024 in de zorg: premie zorgverzekering omhoog, zorgtoeslag omlaag en minder profijt van hoger eigen risico. Wat verandert er per 1 januari 2024 voor je portemonnee?

Aan het eind van het jaar brengt Business Insider dit traditiegetrouw in kaart met een serie artikelen.

Stijgende zorgkosten in 2024: Premie basisverzekering en tandartsrekening

Het is onomstotelijk dat de zorgkosten voor huishoudens komend jaar aanzienlijk zullen stijgen. De premie voor de basisverzekering zal gemiddeld met meer dan 9 euro per maand toenemen en de kosten voor tandartsbezoeken zullen eveneens stijgen. Ondertussen wordt de zorgtoeslag versoberd. Maar wat betekent dit allemaal voor jouw financiën in 2024?

Laten we eens in detail bekijken wat de belangrijkste veranderingen zijn die je kunt verwachten in de zorgverzekering van 2024.

Basispakket van de zorgverzekering in 2024: Flexibele kraamhulp en vergoeding valpreventie

Jaarlijks wordt het basispakket van de zorgverzekering kritisch onder de loep genomen. In 2024 zijn er twee significante veranderingen met betrekking tot kraamzorg en valpreventie voor ouderen.

Verwacht je een kind? Dan heb je goed nieuws. Vanaf het komende jaar kun je langer gebruikmaken van kraamzorg, indien nodig. Voorheen eindigde deze ondersteuning tien dagen na de bevalling. Na de jaarwisseling kun je de kraamhulp flexibel inzetten tot maximaal zes weken na de geboorte van je kind.

Het maximale aantal uren blijft 80 (oftewel tien dagen), maar het exacte aantal dagen wordt vastgesteld door je verloskundige of medisch specialist. De eigen bijdrage voor kraamzorg zal in 2024 stijgen van 4,80 euro per uur naar 5,10 euro per uur.

De tweede verandering in het basispakket heeft betrekking op valpreventie. Ouderen die een hoog risico lopen om te vallen, kunnen onder bepaalde voorwaarden hulp krijgen om deze ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.

Premie basisverzekering stijgt met ruim €9 per maand

Volgens Zorgwijzer.nl zal de gemiddelde premie voor de basisverzekering in 2024 147,34 euro per maand bedragen, wat 9,04 euro meer is dan de huidige premie. Dit betekent een stijging van 6,5 procent. De gemiddelde jaarpremie komt daarmee uit op 1.768,08 euro, bij een standaard eigen risico van 385 euro.

Het verschil in jaarpremie tussen de goedkoopste en duurste verzekering zal naar verwachting 468 euro bedragen. Het loont dus de moeite om verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken.

Het is echter belangrijk op te merken dat hoewel het basispakket voor iedereen hetzelfde is, verzekeringen op andere gebieden aanzienlijk kunnen variëren. Sommige verzekeraars bieden minder keuze in zorgaanbieders en verschillen in de vergoedingen die je krijgt als je naar een zorgverlener gaat waarmee de verzekeraar geen contract heeft.

Bovendien vereisen prijsvechters vaak online beheer, terwijl andere verzekeringen ook persoonlijk contact mogelijk maken. Het is dus essentieel om verder te kijken dan alleen de premie. In dit artikel leggen we uit waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste zorgverzekering.

Volgens Zorgwijzer.nl hebben meer dan de helft van de 64 aangeboden basisverzekeringen één of meerdere beperkende voorwaarden.

Aanvullende verzekeringen en premieverschillen

Ook bij aanvullende verzekeringen zijn de premieverschillen aanzienlijk. Deze polissen zijn echter moeilijker met elkaar te vergelijken omdat de dekking bij de ene verzekering net iets anders is dan bij de andere. Het is dus van groot belang om nauwkeurig te controleren welke zorg exact wordt vergoed om te voorkomen dat je appels met peren vergelijkt.

Beperkte vrije zorgkeuze in 2024

Het wordt in 2024 nog moeilijker om een verzekering te vinden die volledige vergoeding biedt voor zorg geleverd door ziekenhuizen en andere zorgverleners zonder contracten. Je bent hiervoor aangewezen op een restitutiepolis, maar dergelijke verzekeringen zijn zeldzaam geworden.

Wel kun je bij sommige verzekeraars kiezen voor een combinatiepolis. Deze vergoedt een deel van de zorg tegen marktconforme tarieven bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders, maar je moet wel extra bijdragen voor een ander deel van de zorg.

Wil je overstappen naar een andere verzekeraar, dan moet je snel handelen. Je hebt tot 1 januari 2024 om je huidige polis op te zeggen en tot 1 februari om een nieuwe verzekering te kiezen. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari.

Tandarts- en orthodontisttarieven stijgen fors

De tarieven voor tandartsbezoeken zullen komend jaar met maar liefst 5,9 procent stijgen, terwijl orthodontietarieven met 5,6 procent omhoog gaan, zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Je kunt de maximale tarieven voor tandartsen in 2024 bekijken op de website van NZa.

Eigen risico voor de zorg blijft ongewijzigd

Hoewel de nieuwe Tweede Kamer het verplichte eigen risico bij de ziektekostenverzekering zo snel mogelijk wil afschaffen, brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee, omdat dit bijna 6 miljard euro per jaar kost. Dit geld zal waarschijnlijk moeten worden opgehaald door belastingverhogingen of verhoogde zorgpremies.

Voor 2024 blijft alles echter onveranderd, voor het negende jaar op rij. Dit betekent dat je het komende jaar standaard de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen.

Je betaalt dit eigen risico voor vrijwel alle zorg, behalve voor bezoeken aan de huisarts of verloskundige, kraamzorg, wijkverpleging en zorg uit aanvullende verzekeringen. Ook vallen de zorg- en tandartskosten voor kinderen tot achttien jaar buiten het verplichte eigen risico.

Als het moeilijk voor je is om deze 385 euro in één keer te betalen, kun je dit bedrag bij sommige verzekeraars gespreid betalen, bijvoorbeeld in tien termijnen van elk 38,50 euro. Je verzekeraar zal aan het begin van 2025 de balans opmaken. Als je te veel hebt betaald, krijg je het verschil teruggestort op je rekening. Hier kun je zien welke zorgpolissen gespreide betaling van het eigen risico toestaan.

Premievoordeel voor vrijwillig hoger eigen risico neemt af

Wie wil besparen op zorgkosten, kan ervoor kiezen om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, bovenop het wettelijk verplichte eigen risico. Je kunt het eigen risico met maximaal 500 euro verhogen naar 885 euro. Dit levert in 2024 een premievoordeel op van gemiddeld 195 euro, dat kan oplopen tot maximaal 270 euro per jaar, zoals berekend door Geld.nl.

Volgens de vergelijkingssite zijn verzekeraars komend jaar terughoudender met het geven van korting aan klanten die ervoor kiezen om het eigen risico tot het maximum te verhogen. In 2024 ontvang je gemiddeld 50 euro minder korting op je jaarpremie dan nu. Het wordt dus minder aantrekkelijk om voor deze optie te kiezen.

Hoewel premiekorting natuurlijk aantrekkelijk lijkt, moet je in gedachten houden dat dit alleen voordelig is als je nauwelijks gebruikmaakt van gezondheidszorg. Met slechts één ziekenhuisopname ben je het kostenvoordeel immers kwijt. Bovendien moet je het volledige eigen risico van 885 euro beschikbaar hebben. Uit gegevens van Geld.nl blijkt dat minder consumenten komend jaar deze gok willen wagen. In de eerste week van december had slechts een kwart van de overstappers ervoor gekozen om het eigen risico te verhogen, vergeleken met 38 procent rond dezelfde tijd vorig jaar. Waarschijnlijk speelt het lagere financiële voordeel hierbij een rol.

Eigen bijdrage voor medicijnen blijft 250 euro

De maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) blijft komend jaar gelijk: 250 euro.

Beperkte zorgtoeslag: Waarom je waarschijnlijk moet bijbetalen voor je zorgverzekering

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor je zorgverzekering. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van je jaarinkomen en gezinssituatie. Naarmate je inkomen hoger is, ontvang je minder zorgtoeslag.

In het komende jaar wordt de maximale zorgtoeslag verlaagd. Alleenstaanden met een minimuminkomen zullen een bedrag van 123 euro per maand ontvangen, wat maar liefst 31 euro minder is dan nu het geval is. Als je een toeslagpartner hebt, kun je maximaal 236 euro per maand ontvangen, wat 29 euro minder is dan de huidige toelage.

De maximale zorgtoeslag ligt lager dan de gemiddelde zorgpremie, die 147,34 euro per maand bedraagt. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat je in 2024 elke maand extra moet bijbetalen voor je zorgverzekering.

Volgens Pricewise zal de goedkoopste verzekering volgend jaar 122 euro bedragen, net iets minder dan de maximale zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen. Maar in dit geval moet je wel een eigen risico van 885 euro accepteren, wat je financiële situatie kwetsbaar maakt in geval van onvoorziene zorgkosten.

Veranderingen in inkomens- en vermogensgrenzen voor zorgtoeslag

Daarnaast hebben minder mensen recht op zorgtoeslag in 2024. Als alleenstaande kom je in aanmerking voor zorgtoeslag als je in dat jaar een toetsingsinkomen hebt van maximaal 37.469 euro. Dit is lager dan het inkomen van 38.520 euro van het huidige jaar. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk toetsingsinkomen van maximaal 47.368 euro in het komende jaar, tegenover 48.224 euro in dit jaar.

De bovengrens voor eigen vermogen is echter verhoogd, waardoor je meer eigen vermogen mag hebben om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Op 1 januari 2024 mag je maximaal 140.213 euro aan spaargeld, beleggingen en ander vermogen hebben om gedurende het jaar nog steeds recht te hebben op zorgtoeslag. Dit is een stijging ten opzichte van de huidige limiet van 127.582 euro.

Als je een toeslagpartner hebt, mag het gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan 177.301 euro, vergeleken met 161.329 euro dit jaar.

Op de Belastingdienst website kun je zelf berekenen hoeveel zorgtoeslag je in 2024 kunt verwachten.

 

De zorgverzekering in Nederland staat voor aanzienlijke veranderingen in 2024.

De Nederlandse zorgverzekering is een van de belangrijkste aspecten van het sociale beleid in Nederland. Elk jaar zijn er wijzigingen en aanpassingen in de zorgverzekering die van invloed zijn op de inwoners van het land. In 2024 staan er echter aanzienlijke veranderingen op de agenda die de manier waarop Nederlanders toegang krijgen tot gezondheidszorg aanzienlijk zullen beïnvloeden. In dit artikel zullen we een diepgaande blik werpen op deze veranderingen en hoe ze van invloed kunnen zijn op u en uw gezin.

De Nieuwe Zorgstelsel

Een van de meest ingrijpende veranderingen in 2024 is de invoering van een nieuw zorgstelsel in Nederland. Dit stelsel is ontworpen om de zorg toegankelijker en efficiënter te maken voor alle Nederlanders. Het nieuwe stelsel zal leiden tot een herstructurering van de manier waarop zorgverzekeringen worden aangeboden en beheerd.

Wat betekent dit voor u?

Voor u als Nederlandse burger betekent het nieuwe zorgstelsel dat u meer keuzemogelijkheden zult hebben als het gaat om uw zorgverzekering. Er zullen verschillende pakketten en aanbieders beschikbaar zijn, wat betekent dat u kunt kiezen voor de dekking die het beste bij uw behoeften past. Dit zou kunnen leiden tot lagere premies en betere dekking, wat goed nieuws is voor iedereen die afhankelijk is van de Nederlandse gezondheidszorg.

Digitalisering van de Gezondheidszorg

Een andere belangrijke verandering die in 2024 plaatsvindt, is de verdere digitalisering van de gezondheidszorg in Nederland. Dit omvat onder andere de invoering van elektronische patiëntendossiers en telemedicine.

Voordelen van digitalisering

De digitalisering van de gezondheidszorg heeft veel voordelen. Het zal de toegang tot medische gegevens vergemakkelijken en de communicatie tussen zorgverleners verbeteren. Bovendien kunnen patiënten profiteren van telemedicine, wat betekent dat ze medisch advies kunnen krijgen zonder fysiek naar een arts te hoeven gaan. Dit kan de toegankelijkheid van zorg verbeteren, vooral voor mensen die ver van medische voorzieningen wonen.

Preventieve Gezondheidszorg

Een ander belangrijk aspect van de veranderingen in de Nederlandse zorgverzekering in 2024 is de nadruk op preventieve gezondheidszorg. Dit houdt in dat er meer aandacht wordt besteed aan het voorkomen van ziekten en aandoeningen in plaats van alleen de behandeling ervan.

Voordelen van preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg kan leiden tot een gezondere bevolking en lagere zorgkosten op de lange termijn. Het kan ook de kwaliteit van leven verbeteren door vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen en gerichte interventies. Als gevolg hiervan zullen Nederlanders meer nadruk gaan leggen op een gezonde levensstijl en regelmatige medische controles.

Slotgedachten

De zorgverzekering in Nederland staat voor aanzienlijke veranderingen in 2024, waaronder een nieuw zorgstelsel, verdere digitalisering van de gezondheidszorg en een focus op preventieve gezondheidszorg. Deze veranderingen zullen ongetwijfeld impact hebben op de manier waarop Nederlanders toegang krijgen tot zorg en hoe ze met hun gezondheid omgaan.

Als u meer wilt weten over hoe deze veranderingen van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke situatie en wat u kunt doen om u voor te bereiden, blijf dan op de hoogte van de laatste updates in de Nederlandse gezondheidszorg. Veranderingen kunnen zowel uitdagingen als kansen met zich meebrengen, en het is belangrijk om goed geïnformeerd te blijven.