Privacy

Privacy Statement

SEObureau beschouwt de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens van zeer groot belang.  Om u ervan te verzekeren dat u uw persoonlijke gegevens aan ons mag toevertrouwen, willen we hier duidelijk uiteenzetten welke behandeling uw gegevens krijgen

1.Welke gegevens verwerken wij ?

Wij registreren de gegevens die u ons toevertrouwt bij het plaatsen van reacties via de website, bij het invullen van het contactformulier of bij de inschrijving voor de nieuwbrief (bvb. voornaam, naam, emailadres…).  Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).  Wij gebruiken eveneens Cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen waarbij wij o.a. uw taal van voorkeur om de website te bezoeken, opslaan, uw gebruikers-ID… U kan vrij beslissen om deze Cookies toe te laten en/of te verwijderen.
De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet 8 december 1992) en Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995).

2.Verantwoordelijke voor de verwerking.

De Website is eigendom van en wordt beheerd door SEObureau, met zetel aan de Cambergstraat 15 te 9400 Ninove ingeschreven in de KBO onder het nummer 0682.417.269.  U kan de verantwoordelijke bereiken per telefoonnummer 0495/214583 en e-mail info@seobureau.be . In uitvoering van de Privacywet dient SEObureau als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ worden beschouwd.

3.Doel van het verwerken van de gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt de gegevens om u beter te kunnen helpen hetzij :

  • U in contact te brengen met medewerkers
  • Om u af en toe te informeren over nieuwe diensten die op de website worden aangeboden
  • Om statistieken op te maken m.b.t. het aantal bezoekers, bezochte pagina’s,…
  • Om onze website verder te optimaliseren
  • Om U al dan niet gegevens door te sturen over onze activiteiten (nieuwsbrief, lezingen, evenementen….)

4.Bescherming van uw gegevens

SEObureau is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons uw persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen.
In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven indien u dat wenst.  Als gebruiker heeft u eveneens het recht u te verzetten tegen verwerking van de medegedeelde gegevens.  U hebt steeds recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.  U heeft het recht deze gegevens te corrigeren.  Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kan u via een gedateerde en ondertekende brief aan SEObureau, Cambergstraat 15 te 9400 Ninove dan wel via een email aan info@seobureau.be contact opnemen.