SEO optimale website ontwikkeling

Het lijkt soms zo gemakkelijk: TV-reclame's schotelen de kijker eenvoudige programma's voor waar "iedereen een eigen website kan bouwen". Leuk en aardig, maar vooral bestemd voor de particulier zonder bedrijf. Want op het moment dat u voor uw bedrijf een website wilt laten (her)bouwen, dan komt er heel wat meer bij kijken dan het opstarten van een eenvoudige site.

AVG wet

Bedrijven die online actief zijn dienen aan heel wat voorschriften, vereisten en wetten te voldoen wanneer zij online. Wellicht hebt u al gehoord over de op handen zijnde nieuwe "AVG wet" (Algemene Verordening Gegevensbescherming, vanuit de EU), bedrijven dienen niet alleen hun website compleet beveiligd te hebben, maar ook totaal AVG-proof te zijn (wat in grote lijnen neerkomt op de privacybescherming van de bezoeker van de website). Voldoet uw onderneming niet aan deze nieuwe wet, dan kan u dat als online ondernemer duur betaald komen te staan (2% van uw totale jaaromzet, tot miljoenen euro's maximaal).

Professionele websites

Het is daarom ook zaak wanneer u een nieuwe website laat bouwen, dit uit te besteden aan een ervaren SEO bureau. Eén die helder in kaart brengt waaraan uw website dient te voldoen, wat de beste targeting is voor uw doelgroep, wat de meest optimale SEO instelling zijn, die uw bezoekers gemakkelijk laat navigeren door uw website én tot slot: hoe uw website snel een goede positie in Google weet te bemachtigen.

SEO analyse

Bent u reeds in het bezit van een website, maar hebt u de indruk dat deze beter kan presteren dan nu het geval is? Laat dan een SEO analyse uitvoeren. Aan de hand van de SEO analyse komen verbeterpunten naar voren en zal na verbetering de website doorgaans beter in Google presteren.