Monthly Archives juni 2017

Hoe pak je als ondernemer het internet beleid aan?

Een internetbeleid binnen je onderneming biedt de werknemers regels en richtlijnen over het juiste gebruik van bedrijfsapparatuur en toegang tot netwerken en internet. Dit is niet alleen ter bescherming van het bedrijf maar ook ter bescherming van de werknemer. Een paar voorbeelden van deze regels zijn dat de werknemer weet dat het bezoeken van bepaalde websites of het downloaden van bepaalde bestanden verboden is en dat het beleid gevolgd en nageleefd moet worden. Anders heeft dit consequenties. Dit beleid is er zodat het bedrijf minder veiligheidsrisico’s heeft. In dit artikel bespreken we een paar punten waar je op moet letten.

Internet provider

Het is vanzelfsprekend dat je een internet verbinding nodig hebt en dus een provider...

Lees meer